√оловна
Cтруктура
√ромадська рада
ƒ≥¤льн≥сть громадських ≥нспектор≥в
Ќовини
“≥ хто забруднюЇ навколишнЇ середовище
«апов≥дн≥ зони  ≥ровоградщини


ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥¤ в  ≥ровоградськ≥й област≥ Ї спец≥альним п≥дрозд≥лом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища ”крањни.
≤нспекц≥¤, створена у березн≥ 2007 року шл¤хом в≥докремленн¤ в≥д ƒержавного управл≥нн¤ охорони навколишнього природного середовища в  ≥ровоградськ≥й област≥.
¬≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про ƒержавну еколог≥чну ≥нспекц≥ю в  ≥ровоградськ≥й област≥, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища в≥д 19.02.2007 року є55 ≥нспекц≥¤ забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤, в≥дтворенн¤ та охорони природних ресурс≥в (земл¤, надра, поверхнев≥ води, атмосферне пов≥тр¤, тваринний ≥ рослинний св≥т), поводженн¤ з в≥дходами (кр≥м поводженн¤ з рад≥оактивними в≥дходами) , небезпечними х≥м≥чними речовинами пестицидами та агрох≥м≥катами на територ≥њ  ≥ровоградськоњ област≥.
” склад≥ ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ,зг≥дно штатного розпису, працюЇ 54 особи та функц≥онують так≥ в≥дд≥ли та сектори:
-  ер≥вництво
ќчолюЇ ƒержеко≥нспекц≥ю в  ≥ровоградськ≥й област≥ Ц Ќачальник ≥нспекц≥њ - √оловний державний ≥нспектор  ≥ровоградськоњ област≥ з охорони навколишнього природного середовища.
- Cектор бухгалтерського обл≥ку та ф≥нансовоњ зв≥тност≥
- ¬≥дд≥л правового та кадрового забезпеченн¤, звТ¤зк≥в з громадськ≥стю ≥ «ћ≤, контролю виконанн¤ та орган≥зац≥йноњ роботи
- ¬≥дд≥л еколог≥чного контролю та рад≥ац≥йноњ безпеки на державному кордон≥
” зон≥ д≥¤льност≥  ≥ровоградськоњ митниц≥, ¤ка ¤вл¤Їтьс¤ внутр≥шньою, д≥ють пости еколог≥чного контролю: У ≥ровоградФ, У«намТ¤нкаФ, Уќлександр≥¤Ф, У—в≥тловодськФ та У√айворонФ.
ѕрац≥вники в≥дд≥лу зд≥йснюють еколог≥чний, рад≥ац≥йний контроль парт≥й вантаж≥в.
- ¬≥дд≥л ≥нструментально-лабораторного контролю
прац≥вники в≥дд≥лу провод¤ть лабораторн≥ анал≥зи ст≥чних вод, земель, перев≥р¤ють вм≥ст забруднюючих речовин у в≥дпрацьованих газах автомоб≥л≥в
- ¬≥дд≥л еколог≥чного контролю за використанн¤м ≥ охороною земель, надр
прац≥вники в≥дд≥лу перев≥р¤ють надрокористувач≥в (карТЇри), землекористувач≥в. «а забрудненн¤ земельних ресурс≥в нафтопродуктами, промисловими в≥дходами та ≥нш.  ер≥вники п≥дприЇмств прит¤гуютьс¤ до адм≥нв≥дпов≥дальност≥ у вигл¤д≥ штрафу та розраховуютьс¤ збитки завданн≥ навколишньому природному середовищу.
- ¬≥дд≥л еколог≥чного контролю водних обТЇкт≥в, атмосферного пов≥тр¤ та поводженн¤ з в≥дходами
- ¬≥дд≥л еколог≥чного контролю б≥оресурс≥в та природно-запов≥дного фонду
прац≥вниками в≥дд≥лу перев≥р¤ютьс¤ Ћ≥сгоспи , обТЇкти природно запов≥дного фонду ”крањни (парки, заказники, запов≥дн≥ урочища, г≥дролог≥чн≥ памТ¤тки природи та ≥нш).
ѕост≥йно провод¤тьс¤ рейди-перев≥рки по ви¤вленню незаконних порубок зелених насаджень на територ≥њ област≥. «а дане правопорушенн¤ д≥ючим законодавством передбачена адм≥н≥стративна в≥дпов≥дальн≥сть у вигл¤д≥ штрафу та в≥дшкодуванн¤ збитк≥в завданих навколишньому природному середовищу, ¤к≥ нараховуютьс¤ в≥дпов≥дно до ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28.12.2001 р. є1789. “ак, наприклад, за знищенн¤ дерева з д≥аметром стовбура 20 см шкода нанесена навколишньому природному середовищу складаЇ 220 грн, а з д≥аметром 50 см - 1120 грн.
якщо збитки у добров≥льному пор¤дку не в≥дшкодовано, то подаЇтьс¤ позовна за¤ва до суду.
” випадках, ¤кщо особу, ¤ка вчинила незаконну порубку зелених насаджень не встановлено, матер≥али перев≥рок направл¤ютьс¤ до правоохоронних орган≥в дл¤ зТ¤суванн¤ особи порушника.
- ¬≥дд≥л оперативного еколог≥чного м≥жрайонного контролю
прац≥вники в≥дд≥лу провод¤ть оперативне реагуванн¤ на будь-¤ке порушенн¤ природоохоронного законодавства.

ƒержеко≥нспекц≥¤ т≥сно сп≥впрацюЇ з громадськ≥стю.


ѕри ƒержеко≥нспекц≥њ д≥Ї √ромадська рада, на зас≥данн¤х ¤коњ розгл¤даютьс¤ гостр≥ еколог≥чн≥ проблеми рег≥ону. “акож, держеко≥нспекц≥¤ працюЇ з громадськими ≥нспекторами з охорони довк≥лл¤.
≤нспекц≥¤ призначаЇ в установленому пор¤дку громадських ≥нспектор≥в з охорони довк≥лл¤ та видаЇ њм посв≥дченн¤ в≥дпов≥дного зразка.
√ромадськими ≥нспекторами можуть бути громад¤ни ”крањни, що дос¤гли 18 рок≥в.
√ромадськ≥ ≥нспектори сп≥льно з прац≥вниками орган≥в ћ≥нприроди, ≥нших орган≥в, ¤к≥ зд≥йснюють контроль за охороною та рац≥ональним використанн¤м природних ресурс≥в, орган≥в державноњ виконавчоњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤ беруть участь у проведен≥ перев≥рок додержанн¤ вимог природоохоронного законодавства - п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми вс≥х форм власност≥ та громад¤нами, за направленн¤м ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ в к≥ровоградськ≥й област≥ беруть участь у рейдах, перев≥рках ≥ складають акти перев≥рок; складають протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ при ви¤влен≥ порушень природоохоронного законодавства, в≥дпов≥дальн≥сть за ¤к≥ передбачена статт¤ми: 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 85, 85-1, 88-1, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 91-2, 153  ” п јѕ подають њх до еко≥нспекц≥њ дл¤ подальшого прит¤гненн¤ винних до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

√ромадськ≥ ≥нспектори мають право:
- доставл¤ти ос≥б, ¤к≥ вчинили порушенн¤ природоохоронного законодавства, до орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, орган≥в внутр≥шн≥х справ ;
-перев≥р¤ти документи на право використанн¤ обТЇкт≥в тваринного св≥ту зупин¤ти транспортн≥ (у тому числ≥) плавуч≥ засоби та проводити огл¤д речей транспортних засоб≥в , знар¤дь полюванн¤ та рибальства, добутоњ продукц≥њ та ≥нших предмет≥в
- брати участь у п≥дготовц≥ дл¤ передач≥ до судових орган≥в матер≥ал≥в про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища та виступати в рол≥ св≥дк≥в
- розТ¤снювати громад¤нам вимоги природоохоронного законодавства та њх еколог≥чн≥ права
- одержувати в установленому пор¤дку ≥нформац≥ю про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи , що вживаютьс¤ дл¤ пол≥пшенн¤ еколог≥чноњ ситуац≥њ.

√олосуванн¤
як ви позбуваЇтесь свого см≥тт¤
см≥ттЇвоз забираЇ
виношу на вулицю до см≥ттЇ-бака
закопую в саду
ƒе хочу там ≥ викидаю!
≈ко. небезбечн≥ обЇкти  ≥ровоградськоњ област≥
‘орум

јдм≥н≥стративн≥ (державн≥) послуги


ўоб надати ≤нформац≥ю про корупц≥йн≥ д≥¤нн¤ та ≥нш≥ правопорушенн¤ , пов¤зан≥ з корупц≥Їю, вчинен≥ посадовими особами ƒержеко≥нспекц≥њ натисн≥ть на кнопку“елефон-факс дов≥ри працюЇ з 9:00 до 18:00 в робоч≥ дн≥, в ≥нш≥ автов≥дпов≥дач, номер телефону 22-85-86
Hosted by uCoz