О нас
Cтруктура
Громадська рада
Діяльність громадських інспекторів
Новини
Ті хто забруднює навколишнє середовище
Заповідні зони Кіровоградщини“Видобування (забір) підземної води: дозвільні документи “Підземні води використовуються в народному господарстві і є важливим резервом для забезпечення економічного та соціального розвитку держави, стабілізації економічного стану. По всій території області підземні води широко використовуються з різною метою. За рахунок підземних вод забезпечується понад 50% потреб у господарській та питній воді. На території багатьох районів області розташовано артезіанські свердловин, які є єдиним об’єктом водопостачання населеного пункту. Вода з них використовується як для потреб населення, так і для виробничих потреб. Сьогодні не всі артезіанські свердловини перебувають у належному стані. Більшість із них були на балансах колишніх колгоспів, селянських спілок і товариств, виконкоми сільських рад взяли їх на свій баланс або передали на баланс створених житлово-комунальних підприємств.

Згідно з Водним Кодексом України під¬земні води належать до державного водного фонду України, а згід¬но з Кодексом України про надра, вони є частиною надр. Виходить, що це — природний ресурс з подвійним правовим режимом і, тому, використовуючи підземні води, слід керуватися і водним законодавством, і законодавством про надра.

Фактичні ознаки розмежування загального і спеціального вико-ристання надр наводяться у ст. 23 Кодексу України про надра, яка надає власникам земельних ділянок і землекористувачам право без отри¬мання спеціальних дозволів (ліцензій) та без гірничих відводів ви¬добувати для своїх господарських і побутових корисні копалини міс¬цевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 м і прісні підземні води — до 20 м та використовувати надра для гос¬подарських і побутових потреб. Однак закон не роз'яснює, що ро¬зуміти під господарськими і побутовими потребами.

Спеціальне використання надр на праві надрокористування пе-редбачає, відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра, отримання спеці¬ального дозволу (ліцензії) на використання надр. Стаття 21 Кодексу про надра стверджує, що видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу здійснюються без гірничих відводів, але за умови отримання спеціального дозволу (ліцензії).

Фактично від водокористувачів вимагається отримання двох дозвільних документів, що визначено у постановах Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабміну від 10 серпня 1992 р. № 459» № 321 від 13 березня 2002 року та «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2008 році» № 273 від 27 лютого 2008 року.

Зазначені постанови вимагають отримання таких двох дозволів:

- на спеціальне водокористування, відповідно до ст. 49 Водного кодексу України (Міністерства охорони навколишнього природного середовища за погодженням із державними органами геології в разі використання підземних вод);

- на користування надрами для видобування корисних копалин, на підставі ст. 16 Кодексу України про надра (Державного комітету природних ресурсів про що зазначалося вище).

Таким чином, здійснення однієї і тієї ж дії – видобування (забору) підземної води, потребує оформлення двох різних дозволів.

Сектор правового забезпечення
Держекоінспекції в Кіровоградській області
Голосування
Як ви позбуваєтесь свого сміття
сміттєвоз забирає
виношу на вулицю до сміттє-бака
закопую в саду
Де хочу там і викидаю!
Еко. небезбечні обєкти Кіровоградської області
Форум

Адміністративні (державні) послуги

Телефон-факс довіри працює з 9:00 до 18:00 в робочі дні, в інші автовідповідач, номер телефону 22-85-86
Hosted by uCoz