ќ нас
Cтруктура
√ромадська рада
ƒ≥¤льн≥сть громадських ≥нспектор≥в
Ќовини
“≥ хто забруднюЇ навколишнЇ середовище
«апов≥дн≥ зони  ≥ровоградщиниУ ќбласний творчий конкурс еколог≥чних педагог≥чних ≥дей ЂЎкола майбутнього Ц це еко школаї У


ћета  онкурсу:

ћотивувати адм≥н≥страц≥њ навчальних заклад≥в м≥ста та област≥ до ≥нтегруванн¤ компонент≥в еколог≥чноњ осв≥ти в шк≥льний навчально - виховний процес; п≥двищити р≥вень зац≥кавленост≥ з боку вчител≥в, до впровадженн¤ еколог≥чноњ осв≥ти та вихованн¤ еколог≥чноњ в≥дпов≥дальност≥ д≥тей та молод≥.

—клад жур≥  онкурсу:

ѕравила та регламент конкурсу:

1. «агальн≥ положенн¤
1.1. ÷е ѕоложенн¤ визначаЇ пор¤док та умови проведенн¤ ќбласного творчого конкурсу еколог≥чних педагог≥чних ≥дей ЂЎкола майбутнього Ц це еко школаї (дал≥ Ц  онкурс), перел≥к ном≥нац≥й, терм≥ни поданн¤ за¤вок, поданих на  онкурс, вимоги до учасник≥в та конкурсних роб≥т, оц≥нюванн¤ роб≥т.
. 1.2. «авданн¤  онкурсу:
- ѕ≥двищити р≥вень об≥знаност≥ д≥тей та молод≥ щодо запоб≥ганн¤ забрудненню довк≥лл¤, спри¤ти позитивним зм≥нам у св≥дом≥й повед≥нц≥ молодих людей.
- Ќадати д≥т¤м та молод≥ можлив≥сть зробити позитивний внесок в розвиток сусп≥льства через њх участь в осв≥тн≥й, громадськ≥й, соц≥альн≥й д≥¤льност≥
- ѕ≥двищити р≥вень зац≥кавленост≥ з боку вчител≥в, що до впровадженн¤ еколог≥чноњ осв≥ти та вихованн¤ еколог≥чноњ в≥дпов≥дальност≥ д≥тей та молод≥.
1.3. ќрган≥затор конкурсу Ц ƒ≈√ќ Ђ‘лораї в сп≥впрац≥ с управл≥нн¤м осв≥ти та науки
1.4 –езультати конкурсу будуть п≥дведен≥ 15 червен¤ 2011року п≥д час ќбласноњ конференц≥њ Ђ—тратег≥¤ розвитку еколог≥чноњ осв≥ти в област≥ та п≥двищенн¤ р≥вн¤ еколог≥чноњ св≥домост≥ д≥тей та молод≥ї

2. ”мови участ≥ в  онкурс≥
2.1. ¬ конкурс≥ можуть приймати участь педагог≥чн≥ колективи навчальних заклад≥в м≥ста та област≥, позашк≥льн≥ заклади, громадськ≥ орган≥зац≥њ.
2.2. Ќа конкурс виставл¤тимутьс¤ матер≥али та роботи з еколог≥чноњ осв≥ти прот¤гом 4 м≥с¤ц≥в: методичн≥ розробки, дидактичн≥ матер≥али, сценар≥њ еко - аг≥тбригади, фото зв≥ти про заходи, науков≥ розробки та досл≥дженн¤ учн≥в.

3. ѕор¤док орган≥зац≥њ ≥ проведенн¤  онкурсу
3.1.  онкурс пройде з 15 березн¤ по 15 травн¤ 2011 року
3.2. ”  онкурс≥ передбачено ном≥нац≥њ:
3.2.1. Ђ≈колог≥чна осв≥та у школ≥ Ц “ворчий зв≥тї
3.2.2. Ђћетодичн≥ розробкиї
3.2.3. Ђ≈колог≥чн≥ акц≥њ за участю д≥тей, батьк≥в, вчител≥вї

3.3. «а¤вки, подан≥ на  онкурс в≥дпов≥дно до ном≥нац≥й, мають розм≥щувати у соб≥:
- дл¤ ном≥нац≥њ 3.2.1.: Ђ≈колог≥чна осв≥та у школ≥ Ц “ворчий зв≥тї потр≥бно подати, ц≥кавий зм≥стовний матер≥ал з ≥люстрац≥¤ми, дан≥ про джерела ≥нформац≥њ;

- дл¤ ном≥нац≥њ 3.2.2.: Ђћетодичн≥ розробкиї потр≥бно подати зм≥стовний матер≥ал, дан≥ про джерела ≥нформац≥њ;
- дл¤ ном≥нац≥њ 3.2.3.: Ђ≈колог≥чна акц≥¤ за участю д≥тей, батьк≥в, вчител≥вї потр≥бно подати фото, в≥део документи, ≥нформац≥ю та матер≥али, ¤к≥ були використан≥ в еколог≥чн≥й акц≥њ та зв≥тну ≥нформац≥ю

”с≥ за¤вки мають м≥стити ≥нформац≥ю про автора конкурсноњ роботи .

3.4. ¬имоги до матер≥ал≥в, ¤к≥ подаютьс¤ на  онкурс:
- за¤вки дл¤ участ≥ у  онкурс≥ надсилаютьс¤ за адресою: м.  ≥ровоград, вул. ™горова 19 пом. 2 , ƒ≈√ќ Ђ‘лораї та на електрону пошту: ekoosvita@gmail.com
- формат текстових документ≥в: текстовий редактор MS Word (*.doc) з використанн¤м шрифт≥в Times New Roman (кегль 12 пт), через строчний ≥нтервал;
3.5. «а¤вки з повним пакетом документ≥в приймаютьс¤ до 15 травн¤ 2011 року (дл¤ над≥сланих поштою Ц за поштовим штемпелем).
3.6. «а¤вки, що над≥йшли п≥зн≥ше н≥ж 15 травн¤ 2011 року, до участ≥ в  онкурс≥ не допускаютьс¤ ≥ не розгл¤даютьс¤.
3.7. ”часники  онкурсу гарантують дотриманн¤ авторських прав щодо над≥сланих на  онкурс роб≥т та несуть особисту в≥дпов≥дальн≥сть у раз≥ виникненн¤ правових суперечок.
3.8.  онкурсн≥ роботи можуть бути використан≥ орган≥заторами з метою попул¤ризац≥њ  онкурсу та розм≥щен≥ на сайт≥ ƒ≈√ќ Ђ‘лораї та сайтах партнер≥в орган≥зац≥њ
4. ѕор¤док роботи ∆юр≥ (–ади експерт≥в)
4.2.  ритер≥њ оц≥нюванн¤ конкурсних матер≥ал≥в:
- ¤к≥сть та повнота зм≥сту;
- креативн≥сть (новизна ≥дењ, неординарн≥сть погл¤д≥в, п≥дход≥в, творчий р≥вень);
- глибина, широта пошуку, його результативн≥сть;
- особист≥сний п≥дх≥д;
- на¤вн≥сть фото, в≥део матер≥ал≥в;

4.3. ќц≥нюванн¤ за кожним критер≥Їм проводитьс¤ за 10-бальною шкалою.
4.4. ѕереможц≥ визначаютьс¤ за сумою набраних бал≥в.

5. Ќагородженн¤
5.1. Ќагородженн¤ в≥дбуваЇтьс¤ у червн≥ м≥с¤ц≥ в м.  ≥ровоград≥ п≥д час ќбласноњ конференц≥≥ Ђ—тратег≥¤ розвитку еколог≥чноњ осв≥ти в област≥ та п≥двищенн¤ р≥вн¤ еколог≥чноњ св≥домост≥ д≥тей та молод≥ї
5.2. ∆юр≥ (–ада експерт≥в) визначаЇ переможц≥в 1, 2 та 3 м≥сц¤ в кожн≥й ном≥нац≥њ, ¤ких буде нагороджено ц≥нними призами.

√олосуванн¤
як ви позбуваЇтесь свого см≥тт¤
см≥ттЇвоз забираЇ
виношу на вулицю до см≥ттЇ-бака
закопую в саду
ƒе хочу там ≥ викидаю!
≈ко. небезбечн≥ обЇкти  ≥ровоградськоњ област≥
‘орум

јдм≥н≥стративн≥ (державн≥) послуги


“елефон-факс дов≥ри працюЇ з 9:00 до 18:00 в робоч≥ дн≥, в ≥нш≥ автов≥дпов≥дач, номер телефону 22-85-86
Hosted by uCoz