√оловна
Cтруктура
√ромадська рада
ƒ≥¤льн≥сть громадських ≥нспектор≥в
Ќовини
“≥ хто забруднюЇ навколишнЇ середовище
«апов≥дн≥ зони  ≥ровоградщини

¬≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про ƒержавну еколог≥чну ≥нспекц≥ю в  ≥ровоградськ≥й област≥ , затвердженого наказом ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища в≥д 19.02.2007 року є55 ѕоложенн¤ про громадських ≥нспектор≥в з охорони довк≥лл¤, затвердженого наказом ћ≥н≥стерством еколог≥њ та природних ресурс≥в ”крањни в≥д 27.02.2007 р. 88 (з≥ зм≥нами)- на державну еколог≥чну ≥нспекц≥ю покладено завданн¤ по удосконаленню та п≥двищенню ефективност≥ зд≥йсненн¤ громадського контролю у сфер≥ охорони довк≥лл¤.
≤нспекц≥¤ призначаЇ в установленому пор¤дку громадських ≥нспектор≥в з охорони довк≥лл¤ та видаЇ њм посв≥дченн¤ в≥дпов≥дного зразка.
√ромадськими ≥нспекторами можуть бути громад¤ни ”крањни, що дос¤гли 18 рок≥в.
√ромадськ≥ ≥нспектори сп≥льно з прац≥вниками орган≥в ћ≥нприроди, ≥нших орган≥в, ¤к≥ зд≥йснюють контроль за охороною та рац≥ональним використанн¤м природних ресурс≥в, орган≥в державноњ виконавчоњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤ беруть участь у проведен≥ перев≥рок додержанн¤ вимог природоохоронного законодавства - п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми вс≥х форм власност≥ та громад¤нами, за направленн¤м ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ в к≥ровоградськ≥й област≥ беруть участь у рейдах, перев≥рках ≥ складають акти перев≥рок;
складають протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ при ви¤влен≥ порушень природоохоронного законодавства, в≥дпов≥дальн≥сть за ¤к≥ передбачена статт¤ми: 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 85, 85-1, 88-1, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 91-2, 153  ” п јѕ подають њх до еко≥нспекц≥њ дл¤ подальшого прит¤гненн¤ винних до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.
√ромадськ≥ ≥нспектори мають право:
- доставл¤ти ос≥б, ¤к≥ вчинили порушенн¤ природоохоронного законодавства, до орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, орган≥в внутр≥шн≥х справ ;
-перев≥р¤ти документи на право використанн¤ обТЇкт≥в тваринного св≥ту зупин¤ти транспортн≥ (у тому числ≥) плавуч≥ засоби та проводити огл¤д речей транспортних засоб≥в , знар¤дь полюванн¤ та рибальства, добутоњ продукц≥њ та ≥нших предмет≥в
- брати участь у п≥дготовц≥ дл¤ передач≥ до судових орган≥в матер≥ал≥в про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища та виступати в рол≥ св≥дк≥в
- розТ¤снювати громад¤нам вимоги природоохоронного законодавства та њх еколог≥чн≥ права
- одержувати в установленому пор¤дку ≥нформац≥ю про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи , що вживаютьс¤ дл¤ пол≥пшенн¤ еколог≥чноњ ситуац≥њ.
 ожен громадський ≥нспектор закр≥плюЇтьс¤ за в≥дд≥лом.
—таном на 01.07.2007р. ƒержавною еколог≥чною ≥нспекц≥Їю було призначено 14 громадських ≥нспектор≥в з охорони довк≥лл¤ по  ≥ровоградськ≥й област≥. √ромадськ≥ ≥нспектори беруть активну участь у проведенн≥ рейд≥в-перев≥рок сп≥льно з прац≥вниками ≥нспекц≥њ.
ѕрот¤гом ≤≤ кварталу 2007 року громадськими ≥нспекторами було складено 17 протокол≥в, 5 з ¤ких направлено на розгл¤д до судових орган≥в.
ƒержавними ≥нспекторами винесено 12 постанов на загальну суму 799,0 грн, з них сплачено 170,0 грн.
—таном на 01.08.2007р. держ.≥нспекц≥Їю видано 23 посв≥дченн¤ громадського ≥нспектора.
Ќа даний час, ƒержавною еколог≥чною ≥нспекц≥Їю проводитьс¤ п≥дб≥р кандидатур громадських ≥нспектор≥в серед небайдужих до довк≥лл¤ громад¤н м≥ста, член≥в громадських орган≥зац≥й .
√олосуванн¤
як ви позбуваЇтесь свого см≥тт¤
см≥ттЇвоз забираЇ
виношу на вулицю до см≥ттЇ-бака
закопую в саду
ƒе хочу там ≥ викидаю!
≈ко. небезбечн≥ обЇкти  ≥ровоградськоњ област≥
‘орум

јдм≥н≥стративн≥ (державн≥) послуги
“елефон-факс дов≥ри працюЇ з 9:00 до 18:00 в робоч≥ дн≥, в ≥нш≥ автов≥дпов≥дач, номер телефону 22-85-86
Hosted by uCoz